Thursday, April 1, 2010

STRATEGI MUSUH MENENTANG ISLAM

STRATEGI MUSUH MENENTANG ISLAM:
MOTIVASI KESEDARAN MINDA UMMAH
OLEH
Dr. SA’ADDUDDIN SAYYID SALIH

KATA PENERBIT
MUQADDIMAH
PENDAHULUAN
1. Zionis Antarabangsa
2. Salib Antabarabangsa
3. Komunis Atheis

BAB 1 DARI SERANGAN KETENTERAAN KEPADA SERANGAN PEMIKIRAN
1. Serangan Ketenteraan
1.1 Di peringkat awal Zahir Islam
1.2 Akhir kurun ke 10 Masihi yang dikenali sebagai Peperangan Salib
1.3 Awal kurun ke 19 Masishi yang dikenali dengan nama Penjajahan Modern
2. Peringkat Awal Islam
3. Peperangan Salib
4. Menyelidiki Rahsia Kekuatan Orang Islam
5. Serangan Pemikiran

BAB 2 PROSES KRISTIANISASI SALIB
1. Apakah dia program Kristianissasi?
2. Sejarah Kristianisasi
3. Sejarah Kristianisasi di Mesir
4. Sikap Misionari Kristian Terhadap Universiti al-Azhar
5. Organisai-organisasi dan Muktamar-muktamar Kristianisasi
6. Resolusi-resolusi Dari seminar Kristianisasi
7. Sistem Kewangan Gerakan Kristianisasi
8. Bahagian-bahagian Gerak Kerja Kristianisasi
9. Objektif-objektif Kristianisasi
9.1 Menghapuskan Islam Dalam Jiwa Orang-orang Islam
9.2 Menghapuskan Perpaduan Dunia Islam
9.3 Percubaan Menyekat Penyebaran Islam
9.4 Memburuk-burukkan Islam Pada Pandangan Orang-orang Eropah
9.5 Menyemaikan Perasaan Mudah Mengalah Dalam Jiwa Orang-orang Islam
9.6 Bantuan Kepada Penjajahan Barat dan Pengintipan ke Atas Dunia Islam
9.7 Khidmat Yahudi Antarabangsa
9.8 Keuntungan Materialistik dan Kepentingan Perdagangan

10. Metod-metod Kristianisasi
10.1 Khidmat Kedoktoran Sebagai Satu Strategi Kristianisasi
10.2 Strategi Kristianisasi di Hospital
10.3 Khidmat Kerja-kerja Kebajikan dan Sosial
10.4 Khidmat Pelajar dan Masyarakat Umum Dalam Progam Kristianisasi
10.5 Khidmat Rasuah
10.6 Khidmat Perpustakaan dan Kewartawanan
10.7 Khidmat Kelab-kelab dan Pertubuhan-pertubuhan
10.8 Tumpuan Terhdap Wanita Islam ( muslimat )
10.9 Khidmat Kekerasan
10.10 Muktamar-muktamar Gabungan ; Sikap Islam Terhadap Konspirasi2
Musuhnya.
10.11 Delegasi Luar
10.12 Menubuhkan Sekolah-sekolah dan Universiti-universiti Asing

11. Objektif-objektif Dari Penubuhan Sekolah-sekolah Asing
12. Kelebihan Pengajian di Sekolah-sekolah dan Universiti-universiti Asing
13. Bahaya Kuliah-kuliah Asing Terhadap Dunia Islam
14. Hasil Gerakan Kristianisasi
15. Daripada Program Kristianisasi Kepada Orietalisma

BAB 3 ORIENTALISMA
1. Sejarah Orientalisma
2. Objektif-objektif Orientalisma
2.1 Objektif-objektif Keagamaan
2.2 Objektif-objektif Penjajahan
2.3 Perkhidmatan Kepada Perancangan Yahudi
3. Strategi Para Orientalisma
4. Taktik-taktik Para Orientalisma
5. Kesan-kesan Orientalisma dan Hasilnya
5.1 Serangan Pemikiran
5.2 Penyeru-penyeru ke arah Kebaratan dan Pelacuran Pemikiran
6. Tugas Para Boneka
7. Bagaimana Menghadapi Orientalisma
8. Fenomena Orientalis Sekarang

BAB 4 MEMBANGKITKAN SEMANGAT PERKAUMAN DAN KEETNIKAN
1. Jalan Ke Arah Perpaduan Bangsa Menurut Doktrin Marxist
2. Kesan Perpaduan
3. Kejutan Musuh-musuh Islam Terhadap Perpaduan Umat Islam
4. Srategi Bagaimana Mencerai-beraikan Perpaduan Umat Islam
5. Islam dan Ke-Arab-an
6. Di manakah Negara-negara Arab Sebelum Islam?
7. Kesan-kesan Dan Natijah Semangat Perkauman
7.1 Memecah-belahkan Persatuan Dunia Islam
7.2 Melenyapkan Khilafah Islamiyah
7.3 Menyerapkan Fahaman Perkauman di Tempat Agama
8. Contoh-contoh Dari Realiti yang Berlaku
9. Permasalahan al-Quds
10. Pendirian Islam Terhadap Fahman Perkauman

BAB 5 MEMBANGKITKAN FITNAH KEPUAKAN DI DUNIA ISLAM
1. Mesir
1.1 Membeli Tanah Dari Orang-orang Islam
1.2 Mengganggu-gugat Pelaksanaan Syariah Islamiyah
1.3 Perang Sebaran am
1.4 Memburukkan Mesir di Mata Dunia
2. Jordan
3. Lubnan

BAB 6 MENGHAPUSKAN KHILAFAH ISLAMIYYAH
1. Natijah-natijah dari Kehancuran Khilafah

BAB 7 CAMPURTANGAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI DUNIA ISLAM
1. Syiria
2. Mesir
3. Indonesia

BAB 8 CAMPURTANGaN DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI DUNIA ISLAM
1. Sistem Pendidikan di Mesir
2. Kemerbahayaan Program-program Pendidikan Masa Kini

BAB 9 MENJAUHKAN ISLAM DARI LAPANGAN KEHIDUPAN
1. Susana Kebangkitan Sekularisma di Eropah
2. Tabiat Islam mengingkari Sekularisma
2.1 Islam pada Hakikatnya adalah Agama, Negara, Aqidah dan Syariat. Ia telah meletakkan satu Sistem yang Sempurna dan Mantap untuk setiap urusan Kehidupan
2.1.1 Islam mengandungi Sistem yang Menjamin Haq-hak Pemerintah dan Rakyat jelata sekaligus
2.1.2 Islam muncul dengan Sistem Ekonomi Bermoral yang Bersih dari sebarang Kekacauan
2.1.3 Islam telah menetapkan Sistem Sosial yang mengandungi Asas-asas dan Undang-undang yang Menjamin Keseimbangan dan Keselarian sekaligus.
2.2 Islam telah memutuskan Persamaan Antara Seluruh Manusia
2.3 Tidak terdapat dalam Islam Pertembungan antara Agama dan Ilmu Pengetahuan ( hidup dalam bayangan aqidah ). Kita masih Jauh dari Syariah Islamiah dan kita masih Terjajah dari sudut Intelektual dan Undang-undang.

3. Hasil Jauhnya Islam Dari Alam Realiti
3.1 Wujudnya Perpecahan di Kalangan Generasi Muda Islam
3.2 Keruntuhan Masyarakat Islam
3.3 Pertembungan Dalaman antara Pendukung-pendukung Umat Islam Yang Satu

4. Perbandingan Antara Sistem Islam dan Sistem Sekular
4.1 Ianya Dimuliakan dan Ditaati secara sukarela tanpa sebarang paksaan
4.2 Ilmu yang Mutlak tentang Hakikat Kejadian Manusia, Keperluan-keperluan Manusia dan Hakikat Alam yang sedang dihuni oleh manusia
4.3 Pemikiran manusia adalah Pemikiran yang berbentuk Juz’ie dan sementara waktu
4.4 Keadilan Mutlak, Prinsip Keadilan dan Prinsip Persamaan di kalangan manusia

5. Kebebasan Sepenuhnya
5.1 Berjaya membebaskan manusia dan mengeluarkan mereka dari pengabdian diri sesama hamba kepada Pengabdian diri kepada Allah Tuhan Sekalian Alam
5.2 Mewujudakan Kestabilan Undang-undang sebagai penjamin kemajuan dan keamanan begi generasi manusia itu sendiri

6. Perbandingan Secara Terperinci
6.1 Undang-undang Ciptaan Manusia amat tidak sesuai dengan persekitaraan Masyarakat Islam kita yang Berakhlak, Memuliakan Kehormatan dan Kemulian dan menjaga Harta dan Aqal
6.2 Hukuman-hukuman Islam terhadap Jenayah merupakan Hukuman Pencegahan yang Menghalang sama sekali Berulangnya Perlakuan Jenayah tesebut. Kekerasan Undang-undang telah berjaya Meringankan apa yang kami harapkan.
6.3 Perundangan-perundangan Islam adalah terIstimewa dengan Kesyumulan dan Keluyasaan yang meliputi seluruh Cabang Kehidupan bermula dari urusan Ibadah, Gerakekrja individu, perjalanan hidup, akhlak, adat-adat dan adab-adab makanminum, urusan politik, pentadbiran, harta, ekonomi hak-hak rakyat jelata, pemimpin kerajaan, situasi-situasi perdamaian dan peperangan dan antara bangsa. Syariah Islamiah tidak akan membuahkan Hasilnya kecuali dengan pelaksanaan sepenuhnya cabang-cabang dan bahagian-bahagiannya. Gambaran syumul Islam dalam Sistem Ekonomi, Sosial, Pembelajaran dan Pendidkan, Sistem Politik, Sistem Muamalat, Sistem Jenayah
( Hukuman Hudud hanya dilaksanakan terhadap Masyarkat Islam sahaja iaitu Masyarakat Yang Di ambil Zakat dari orang-orang kayanya dan pintu Baitul Mal pula sentiasa rebuka untuk menolong setiap yang berhajat )
6.4 Matlamat Undang-undang Islam bertujuan Merealisakikan Kebahagian kepada Manusia di Dunia dan juga di Akhirat sekaligus.

7. Tabiat Masyarakat Yang Di wujudkan Oleh Sistem Sekular
7.1 Perlu Menerima Islam Kesuluruhannya sebagai Satu Sistem Agama (aturan hidup) yang Lengkap ( syumul )

BAB 10 MENGHAPUSKAN BENTUK KELUARGA ISLAM
1. Pembinaan Keluarga Islam
2. Pengharaman Percampuran
3. Kerjaya Wanita
4. Keistimewaan Keluarga Islam
4.1 Talaq
4.2 Poligami
5. Apakah Hikmah Pengharusan Poligami
6. Teknik-teknik Musuh Islam Dalam Menghapuskan Keluarga Islam
7. Konspirasi Terhadap Sistem Kekeluargaan Islam di Mesir
8. Implikasi-implikasi Pembebasan kaum Wanita

BAB 11 MENYEKAT BANTUAN KEMANUSIAN KE DUNIA ISLAM
1. Kejutan Musuh-musuh Islam Terhadap Pertambahan Kelahiran di Kalangan Orang-orang Islam
2. Strategi-strategi Musuh Islam Bagi Menyekat Bantuan Kemanusian

BAB 12 MENGHAPUSKAN GERAKAN ISLAM
1. Natijah-natijah Lahirnya Gerakan al-Ikwan al-Muslimin
2. Ketakutan Musuh-musuh Islam Terhadap Jamaah al-Ikwan al-Muslimin
3. Stratei-strategi Musuh Islam Menghadapi Gerakan al-Ikwan al-Muslimin
4. al-Ikwan al-Muslimin Dan Revolusi
5. Natijah-natijah Dari Tekanan Ke Atas Gerakan-gerakan Islam
6. Jalan Penyelesaian

BAB 13 PEMBENTUKAN PUAK-PUAK PEROSAK YANG BERTOPENGKAN ISLAM
1. al-Qadyaniyyah
1.1 Menggugurkan Syariah Jihad Fi Sabilillah
1.2 Menolak Akidah Khatam al-Nubuwwah
1.3 Islam Tidak Sesuai Di Zaman Ini
1.4 Nabi Isa ibnu Maryam telah meninggal di dunia dan tidak diangkat ke Langit
1.5 Mengingkari Jin
1.6 Menggugurkan Kewajipan Haji
2. Bahiyyah
3. Sekolah – sekolah dan pertumbuhan-pertumbuhan kerohanian

KESIMPULAN
NOTA KAKI
RUJUKAN

No comments:

Post a Comment