Thursday, April 1, 2010

PENGANTAR PENGETAHUAN ISLAM

PENGANTAR PENGETAHUAN ISLAM

ASAS-KEISTIMEWAAN-MATLAMAT-SUMBER

  1. PRINSIP-PRINSIP / ASAS; AGAMA ISLAM

1.1 AQIDAH

1.2 IBADAT

1.3 AKHLAK

1.4 PERUNDANGAN


  1. KEUNIKAN / KEISTIMEWAAN; AGAMA ISLAM

2.1 RABBANIYYAH

2.2INSANIYYAH

2.3SYUMUL

2.4WASATIYYAH

2.5KOMBINASI ANTARA KETEGARAN DAN KEANJALAN


  1. MATLAMAT-MATLAMAT AGAMA ISLAM

3.1 MEMBINA INSAN YANG SOLEH

3.2MEMBINA KELUARGA YANG SOLEH

3.3MEMBINA MASYARAKAT YANG SOLEH

3.4MEMBINA UMAT YANG SOLEH

3.5MEMBINA NEGARA YANG SOLEH

3.6MENYERU KE ARAH KEBAIKAN BUAT MANUSIA


  1. SUMBER-SUMBER AGAMA ISLAM

4.1 KITAB ALLAH

4.2NBSUNNAH RASUL-NYA

No comments:

Post a Comment